Үндсэн цэс

Манай мэргэжилтнүүд

Бид өндөр чанартай, найдвартай санхүүгийн үйлчилгээ нь тухайн ажлыг гүйцэтгэж буй багийн чадавхид оршдог гэдэгт итгэдэг. Тиймээс бид аудит, зөвлөх үйлчилгээний багуудаа өргөн хүрээний санхүүгийн хууль тогтоомж болон бизнесийн салбаруудын шилдэг туршлагад нэвтэрсэн,  олон жилийн ажлын туршлагатай мэргэжилтнүүд дээрээ тулгуурлан байгуулдаг билээ.

 

Мэргэшлийн үзүүлэлт
Манай байгууллагын ажиллагсдын талаас илүү хувь нь Монгол Улсын Мэргэшсэн Нягтлан бодогч (МНБ), Монгол Улсын Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогч (ТИНБ) ба албан ёсны эрх бүхий аудиторуудаас бүрддэг билээ. Энэхүү өндөр зэрэглэлийн мэргэшил нь биднийг үйлчлүүлэгчиддэ чанартай үйлчилгээ үзүүлэх гол суурь нөхцөл болдог юм.

 


Мэргэшлийн үзүүлэлт

МНБ   60% ТИНБ  35% Эрх бүхий аудитор 35%
     

 

Манай аудиторууд

У.Оюунаа

Ерөнхий захирал ; CPA, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Н.Мягмаржав

Гүйцэтгэх захирал ; CPA, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Ч.Нямдорж

Дэд захирал ; LLB,MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Ж.Ариунаа

Чанарын хяналтын менежер ; CPA, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

П.Нарантуяа

Ахлах аудитор ; CPA
Дэлгэрэнгүй ...

Н.Дагийрагчаа

Ахлах аудитор ; CPA,CPTA
Дэлгэрэнгүй ...

М.Мөнхцэцэг

Аудитор ; CPA,CPTA
Дэлгэрэнгүй ...

С.Буманцэцэг

Аудитор ; СРА, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Л.Алтанцэцэг

Аудитор ; CPA, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Г.Нямгэрэл

Аудитор ; CPA
Дэлгэрэнгүй ...

Б.Алтантуяа

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх ; CPA, CPTA, MBA
Дэлгэрэнгүй ...

Н.Гэрэлчимэг

Чанарын хяналтын мэргэжилтэн; Aктуарын зөвлөх
Дэлгэрэнгүй ...