Үндсэн цэс

Ранк

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдийн Институти (ММНБИ)-ээс жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудын санхүүгийн тайлангуудыг нэгтгэж, аудитын үйлчилгээний зах зээлийн багтаамж, үйл ажиллагааны цар хүрээг тогтоон судалгаа шинжилгээ хийдэг билээ.

 

Жил бүр аудитын аудитын зах зээлийн үзүүлэлт болон борлуулалтын орлогоор тэргүүлсэн “ТОP-30” компанийн нэрийг албан ёсоор өөрийн вэб хуудсаараа дамжуулан зарладаг.

 

Тус жагсаалтаар ОД БҮРТГЭЛ АУДИТ ХХК:

  • 2015 онд Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын сүлжээ 137 хараат бус хөндлөнгийн аудитын компаниас     7-р байранд,
  • 2016 онд Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын сүлжээ 144 хараат бус хөндлөнгийн аудитын компаниас     9-р байранд,
  • 2017 онд Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын сүлжээ 136 хараат бус хөндлөнгийн аудитын компаниас     8-р байранд эрэмбэлэгдэж байна. 

 

Эх сурвалж: Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн Аудит, Ёс зүй, Эрсдлийн Удирдлагын Хороо 

http://www.test.monicpa.mn/index.php?viewThisHomePage=50&contentid=4836

 

Од Бүртгэл ХХК 2014 оны ОНЦЛОХ АУДИТЫН КОМПАНИ-аар шалгарлаа.

 

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтээс манай компанийг 2017 оны АЖЛЫН БАЙРНЫ ӨСӨЛТТЭЙ АУДИТЫН КОМПАНИ-аар шалгарууллаа.