Үндсэн цэс

Тусгай зөвшөөрөл

Од Бүртгэл Аудит ХХК-ийн эзэмшиж буй холбогдох эрх бүхий этгээдээс хүлээн авсан тусгай зөвшөөрлүүд:

 

1. Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ

 

 

2. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэл