Үндсэн цэс

Нийгмийн хариуцлага

Од Бүртгэл Аудит ХХК нь үйлчлүүлэгчиддээ өндөр чанартай үйлчилгээ үзүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллахын зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлсээр ирсэн билээ.