Үндсэн цэс

Практик сургалт зохион байгууллаа.

ММНБИ-ээс зохион байгуулдаг Аудиторын сургалтын хүрээнд  “Аудитын компаниудын үйл ажиллагаатай танилцах” практик сургалт манай компани дээр зохион байгуулагдлаа.

 

Тус практик сургалтад  аудиторын сургалтын 10 гаруй оюутан хамрагдсан ба Од Бүртгэлийн Аудит ХХК-ийн Чанарын Хяналтын менежер Ж. Ариунаа, Чанарын хяналтын мэргэжилтэн Н. Гэрэлчимэг нар удирдан явууллаа.