Үндсэн цэс

Олон Улсын Чанарын хяналтын шалгалтаар орлоо.

Од Бүртгэл Аудит ХХК нь Мүүр Степенс олон улсын сүлжээнд  2016 оны 1 сард элссэн бөгөөд Монгол улс дахь корреспондент фирм юм. Од Бүртгэл Аудит фирм нь Мүүр Степенс Олон улсын бодлогын хорооноос гаргасан шийдвэрийн дагуу сүлжээний бусад бүх фирмийн адилаар Мүүр Степенс Олон улсын сүлжээний Аудитын технологи, гарын авлагыг үйл ажиллагаандаа баримталж, үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн тус сүлжээнээс явуулж буй бизнесийн хөгжил, стратеги төлөвлөлт, сургалт, хүний нөөцийн бодлогод нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна.


2018 оны 09 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд Мүүр Степенс олон улсын сүлжээний Олон Улсын чанарын хяналтын шалгалтад орлоо.

 

m4-1

m4-2