Олон Улсын татвар, татварын бодлого 21-р зуунд” сургалтад хамрагдлаа.

Олон улсын татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн чуулган 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд болж өнгөрсөн билээ. Тус чуулганы хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Холбооны ерөнхийлөгч, профессор Пиержиоржио Валенте  “Олон Улсын татвар, татварын бодлого” сургалтыг удирдан явууллаа.

 

Тус сургалтад Од Бүртгэл Аудит ХХК-аас Ерөнхий захирал У. Оюунаа /МУ-ын Татварын мэргэшсэн зөвлөх/ , Аудитор Н.Дагийрагчаа /МУ-ын Татварын мэргэшсэн зөвлөх/,  Ж. Ариунаа /МУ-ын Татварын мэргэшсэн зөвлөх/ нар оролцсон.  Тус сургалтаар олон улсын татварын чиг хандлага,  татварын бодлого, практикийн асуудлуудын талаар шинэ мэдээлэл хүргэсэн болно.  

 

m2-1

m2-2

m2-3