Үндсэн цэс

ЖАРГАЛАН ДААТГАЛД АЖИЛТНУУДАА БҮРЭН ХАМРУУЛЛАА.

Бидний ажлын амжилтын үндэс бол “эрүүл, даатгагдсан ажилтан”. Компанийн зүгээс ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийн асуудалд санаа тавьж жилд 50 сая төгрөгийн хамгаалалт бүхий Мандал даатгал ХХК-ийн “Жаргалан ” эрүүл мэндийн даатгалд бүх ажилчдаа хамрууллаа Мөн энэ даатгалын хүрээнд ажилтнууд маань өөрийн гэр бүлийн гишүүд, хайртай хүмүүсээ хөнгөлөлттэй, илүү хялбар нөхцлөөр эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах боломжийг давхар олгосноороо давуу талтай юм.

“Жаргалан” эрүүл мэндийн даатгалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах линкээр орно уу: http://www.mandal.mn/retail/mn/28