Үндсэн цэс

Бидний туршлага

Бид үйлчлүүлэгчийн бизнесийн хэтийн төлвийг нээж харан практикт тулгамдаж буй асуудлуудад хүрч ажиллаж, тэдгээрт тохирсон шийдлүүдийг тухайн бизнесийн болон салбарын хүрээнд санал болгодог билээ. Манай байгууллага нь бизнесийн болон олон нийтийн бүхий л салбаруудад аудит, баталгаажуулалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд тэдгээрээс дурьдвал:

 

 • Эрчим хүч, Уул уурхай
 • Газрын тос 
 • Барилга ба бүтээн байгуулалт 
 • Зам гүүр 
 • Тээвэр ложистик 
 • Газар тариалан 
 • Гадаад болон дотоод худалдаа 
 • Үйлдвэрлэл 
 • Эрүүл мэнд,  боловсрол 
 • Төрийн болон нийтийн үйлчилгээ 
 • Төсөл хөтөлбөр , Төрийн бус байгууллагууд 
 • Санхүүгийн үйлчилгээ